Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Psycholog

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II

kwadrat Psycholog szkolny

Agnieszka Soroczyńska
Telefon kontaktowy: (67) 212 31 10 w. 25
Gabinet nr 3A

Godziny pracy psychologa:
poniedziałek: 11.50 - 13.50, 16.45 - 17.30
wtorek: 12.45 - 14.45
środa: 8.45 - 9.45, 10.45 - 11.45
czwartek: 12.30 - 13.45, 14.50 - 15.35
piątek: 10.45 - 13.00s

Kim jest psycholog w szkole?

Psycholog szkolny to:

- osoba, której można powierzyć swoje osobiste problemy,
- osoba, która robi wszystko, aby pomóc w rozwiązaniu wszelkich konfliktów,
- osoba, która wspiera ucznia, jego rodzinę i nauczyciela,
- osoba, która pomaga dziecku odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej,
- osoba, która określa trudności dziecka i ustala ich przyczyny,
- osoba, która diagnozuje problemy w grupie, klasie, pomiędzy nauczycielami i uczniami    lub między rodzicami i ich dziećmi,
- osoba, która w razie potrzeby kieruje dziecko lub jego rodzinę do odpowiednich specjalistów.

Drogi Uczniu!

Przyjdź do mnie, jeśli chciałbyś/chciałabyś ze mną porozmawiać
lub mogłabym Ci w czymś pomóc.
Do Twojej dyspozycji jestem w pokoju 3B.

Mogę Ci pomóc, jeżeli:

- chciałbyś z kimś porozmawiać albo komuś się zwierzyć,
- potrzebujesz pomocy i rady,
- chciałbyś wspólnie ze mną zastanowić się nad rozwiązaniem problemu,
- nie układają Ci się kontakty z kolegami i koleżankami,
- ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc,
- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, wychowawcą klasy,
- czujesz się samotny, masz wrażanie, że nikt Cię nie rozumie,
- masz różne wątpliwości i pytania, np. zastanawiasz się: co jest dobre, a co złe?, jak należy postąpić w określonej sytuacji?, jak pokonać lęk czy nieśmiałość?,
- masz problemy w nauce,
- chcesz pochwalić się swoim sukcesem, podzielić swoją radością,
- chcesz wyciszyć się i odreagować napięcie.

Drodzy Rodzice!

Służę swoją pomocą, gdy:

- szukacie pomocy,
- chcecie porozmawiać o Waszym dziecku oraz chcielibyście lepiej je poznać i zrozumieć,
- niepokoi Was zachowanie Waszego dziecka,
- pojawiają się konflikty dziecka z innymi osobami,
- odczuwacie potrzebę przedyskutowania jakiegoś problemu i opracowania wspólnego planu działania,
- pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka, np.: zniecierpliwienie, bezradność, smutek czy złość,
- pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach.

Głównym zadaniem psychologa jest opieka psychologiczna nad uczniami poprzez wsparcie, pomoc psychologiczną oraz poradnictwo.
Uczniowie i rodzice mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i konfliktów, uzyskać fachową poradę lub informacje o innych instytucjach i organizacjach pomagających dzieciom i rodzinie.

Zadania psychologa szkolnego:

1. Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie aktualnych problemów psychologicznych, potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
2. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych.
3. Wywiady z rodzicami oraz obserwacja uczniów w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb.
4. Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysów rozwojowych oraz trudności adaptacyjnych.
5. Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami polegające na wspólnym analizowaniu i omawianiu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
6. Działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości dziecka (warsztaty, zajęcia terapeutyczne, zajęcia psychoedukacyjne, terapia indywidualna).

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?:
- Jednostki wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
- Tam mogą Ci pomóc


Jak reagować na przemoc wobec dzieci


Do poczytania:
- Internet - list otwarty do rodziców

- Stres
- Depresja nastolatków
- Stres
- 10 zasad przeciwdziałania przemocy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl