Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA dla rodziców uczniów klas I - III: 22.11.2018r., godz. 17.00;    dla rodziców uczniów klas IV - VIII: 21.11.2018r., godz. 17.00


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Komunikaty


kwadrat SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH na rok szkolny 2018/2019


kwadrat JADŁOSPIS:

kwadrat Odpłatność za obiady w miesiącu LISTOPADZIE 2018 r.
- dla uczniów wynosi 66,50 zł (19 dni x 3,50 zł = 66,50 zł)
- dla nauczycieli wynosi 199,50 zł (19 dni x 10,50 = 199,50 zł)
Opłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły
od 25.10.2018 r. do 31.10.2018r.

KONTO SZKOŁY: 69 1020 3844 0000 1302 0139 1861

W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko, klasa
korzystającego z posiłku oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata
NP. JAN KOWALSKI, KLASA II a, OBIADY LISTOPAD 2018

W przypadku zgłoszonych odpisów – prosimy o kontakt z intendentem
w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu, tel. 212-31-10 wew. 28

Odpłatności można dokonywać w formie gotówkowej w dniach:
05.11 - PONIEDZIAŁEK godz. 9.00 - 13.00
06.11 - WTOREK godz. 9.00 - 13.00
07.11 - ŚRODA 9.00 - 13.00

02.11.2018 r stołówka nieczynna

kwadrat GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW - ROK SZKOLNY 2018/2019
AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH SA

Zakres ubezpieczenia:
Zgłoszenie roszczenia:
Informacja o postanowieniach z wzorca umownego:

kwadrat GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
- Jednostki wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
- Tam mogą Ci pomóc

Jak reagować na przemoc wobec dzieci


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl