Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Programy szkolne

kwadratProgram: "Trampolina do sukcesu"


szklanka_mleka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 szkoła uczestniczyła w projekcie systemowym w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt I - „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” był realizowany od 20.10.2011r. do 30.06.2012 r. i brało w nim udział 9 nauczycieli i 114 uczniów z klas I – III.

Projekt II – „Trampolina do sukcesu” był realizowany od 06.03.2013r. do 28.06.2013r. i brało w nim udział 10 nauczycieli i 157 uczniów z klas I – III.

Wyspecjalizowana kadra nauczycieli prowadziła następujące zajęcia:
• dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
• logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
• dla dzieci z wadami postawy - gimnastyka korekcyjna
• dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie
• dla dzieci szczególnie uzdolnionych przyrodniczo
• dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzycznie i tanecznie
• dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie
• teatralne dla dzieci uzdolnionych
• rozwijające uzdolnienia sportowe dzieci

Każda grupa realizowała program, który został opracowany przez nauczyciela prowadzącego. Uczestnicy zajęć zostali wyłonieni i zakwalifikowani do poszczególnych grup na podstawie diagnozy wstępnej opartej na informacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wychowawcy klasy, logopedy, pielęgniarki szkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. W obu projektach wzięło udział 12 nauczycieli i aż 271 uczniów. Zajęcia prowadzone były w małych grupach, co umożliwiało indywidualną pracę.

Poprzez realizację projektów szkoła została wyposażona w cenne pomoce i środki dydaktyczne, z których chętnie korzystają uczniowie i nauczyciele.

kwadratInformacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych w ramach projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu”

kwadratRAPORT Z EWALUACJI zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w roku 2012/2013


Szkolny opiekun merytoryczny: Bogusława Klec

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl