Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Programy szkolne

kwadratSzkoła Promująca Zdrowie

szklanka_mleka szklanka_mleka


Nasza szkoła została włączona do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Podczas trzyletniego okresu przygotowawczego podjęliśmy wiele działań promujących zasady zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspólna praca całej społeczności szkolnej została zwieńczona sukcesem.

19 listopada 2015 roku Pani Dyrektor Marzenna Urbaniak i Pani wizytator Małgorzata Banaczkowska wraz z koordynatorkami Paniami Janiną Polasik i Beatą Skibińską, odebrały przyznany przez Kapitułę powołaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Poznaniu, w Zespole Szkół Zawodowych nr 6, podczas XI Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie.

Realizacja wszystkich działań z zakresu promocji zdrowia nie byłaby możliwa bez zaangażowania uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły, za co dyrekcja szkoły oraz Zespół do Spraw Promocji Zdrowia składają serdeczne podziękowania.

szklanka_mleka


W okresie przygotowawczym, podejmowaliśmy liczne działania w tym zakresie.

Oto te, które zrealizowaliśmy:

- WIOSENNE SPOTKANIA ZE ZDROWIEM „ZRÓBMY WSPÓLNY KROK W STRONĘ CISZY” zobacz>

- RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI NALEŻĄCEJ DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 2016/2017

- Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w roku szkolnym 2016/2017 zobacz>

- Plan działań promujących zdrowie dla klas I – VI na rok szkolny 2016/2017

- RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI NALEŻĄCEJ DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 2015/2016

- Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w roku szkolnym 2015/2016 zobacz>

- Plan działań promujących zdrowie dla klas I – VI na rok szkolny 2015/2016

- RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

- PREZENTACJA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA W LATACH 2012/2015 zobacz>

- Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w I półroczu roku szkolnego 2014/2015 zobacz>

- Plan działań promujących zdrowie dla klas I – VI na rok szkolny 2014/2015

- RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 2013/2014

- Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w roku szkolnym 2013/2014 zobacz>

- Sprawozdanie z działań prozdrowotnych realizowanych w roku szkolnym 2013/2014

- Plan działań promujących zdrowie dla klas I – VI na rok szkolny 2013/2014

- RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 2012/2013

- Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w roku szkolnym 2012/2013 zobacz>

- Sprawozdanie z działań prozdrowotnych realizowanych w II półroczu roku szkolnego 2012/2013

- Wiosenny Dzień Talentów - zobacz>

- Sprawozdanie z działań prozdrowotnych realizowanych w I półroczu roku szkolnego 2012/2013

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak, zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

O promocji zdrowia

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest propagowanie zdrowego stylu życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć, społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
• włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
- uczniowie;
- nauczyciele;
- rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

Prace uczniów:

- jadłospis przeczytaj

- prezentacja przeczytaj

- prezentacja przeczytaj

- prezentacja przeczytaj

- prezentacja przeczytaj

Materiały z rady pedagogicznej przeczytaj

Materiały dla nauczycieli:

- Propozycje zajęć profilaktycznych w klasach IV-VI. przeczytaj

- Przykłady ćwiczeń do zastosowania na lekcjach związanych z profilaktyką uzależnień przeczytaj

- Scenariusz zajęć profilaktycznych "Żyję zdrowo – nałogom mówię nie". przeczytaj

- Działania informacyjne i pomocowe związane z zapobieganiem zażywaniu substancji niebezpiecznych - leki i rośliny. przeczytaj

- TAM MOGĄ POMÓC przeczytaj


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl