Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Programy szkolne

Zajęcia „Dobry start pierwszoklasisty”

Od września 2012 r. w naszej szkole realizowana była innowacja pedagogiczna „Dobry start pierwszoklasisty”, którego autorką jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Mirosława Grąbczewska.

Prowadzenie zajęć jest kontynuowane również w roku szkolnym 2015/2016. Mając na celu poprawę jakości pracy szkoły zajęcia odbywają się we wszystkich klasach pierwszych jeden raz w tygodniu, z połową zespołu klasowego (co drugi tydzień). Zajęcia te rozwijają wiele sprawności i umiejętności oraz korzystnie wpływają na rozwój wielu aspektów osobowości ucznia.

Założenia:
- rozwijanie sprawności grafomotorycznej, zdolności manualnych, sprawności motoryki małej
- angażowanie kilku analizatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu nauki pisania
- kształcenie słuchu muzycznego, fonematycznego
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
- ułatwianie nawiązywania kontaktów społecznych
- rozwijanie funkcje językowych, funkcji spostrzeżeniowych 
- korzystnie oddziaływanie na procesy emocjonalne i zachowania społeczne 
- aktywizowanie rozwoju psychomotorycznego 

Na zajęciach w formie zabawowej dzieci rozwijają integrację percepcyjno-motoryczną, sprawność grafomotoryczną oraz manualną. Praca w grupie pozwala na indywidualizację oraz korygowanie błędów, ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, co jest niezmiernie ważne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Prowadzenie zajęć w oparciu o elementy programu Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz ułatwia dzieciom zapamiętywanie i prawidłowe kreślenie niektórych liter.

Uczniowie usprawniają umiejętności grafomotoryczne, zdolności manualne pomocne w nauce pisania, ćwiczą orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała, poznają i utrwalają litery, które są często przez dzieci mylone ze sobą oraz takie, których kształt trudno zapamiętać. Prowadzenie zajęć w formie zabawy, w atmosferze radości i swobody jest okazją do odreagowania napięć.

„Dobry start pierwszoklasisty” prowadzi autorka: Mirosława Grąbczewska.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl