Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Programy szkolne


Program Polsko – Litewska Wymiana Młodzieży
Regulamin uczestnictwa i wyjazdu uczniów na Litwę w ramach projektu
„ In searching of the nationspirit” – „W poszukiwaniu ducha narodu”


szklanka_mleka
Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, zwana dalej SP 1, uczestniczy w programie Program Polsko – Litewska Wymiana Młodzieży
W dniu 28 marca 2016r. litewska szkoła w mieście Olita (lit.Alytus) poinformowała nas o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dla zgłoszonych projektów w ramach Polsko—Litewskiej Wymiany Młodzieży.

Tytuł projektu: In searching of the nation spirit – W poszukiwaniu ducha narodu
Język projektu: język angielski
Czas wykonania: kwiecień2016—czerwiec2016


http://sp1pila.wix.com/plfwm

Szkołą koordynującą projekt jest szkoła litewska Alytaus Piliakalnio Progimnazija.

Koordynatorami szkolnymi projektu są panie Wanda Wiśniewska – nauczycielka języka angielskiego i Agnieszka Kacza – nauczycielka matematyki.

Na czym będzie polegał projekt
Razem ze szkołą partnerską w Alytus chcemy stworzyć naszym uczniom wiele możliwości do odkrywania świata, poznania kultury i dziedzictwa narodowego Polski i Litwy, zawarcia nowych przyjaźni.

Cele naszego projektu:
Głównym celem projektu jest promowanie międzynarodowego dialogu i wzajemnej wymiany między sąsiednimi kulturami. Wspólnym tematem projektu jest rozwój kultury etnicznej, zachowanie i ochrona wartości etnicznych i ich rozpowszechnianie. Działania w ramach projektu, które rozpoczynają się na początku kwietnia i trwają do końca czerwca 2016 roku, zachęcają młodych ludzi do dbania o zachowanie dziedzictwa kulturowego kraju, ciągłości żywych tradycji i poznania folkloru.
Co więcej, działania projektowe pozwalają poznać różne kultury, rozwijają tolerancję i zrozumienie dla tradycji. Stosowane będą metody aktywne i komunikacyjne, działania interaktywne, uwzględniając wiek i potrzeby młodzieży. W ramach projektu uczniowie będą się nie tylko poznawać dawne zawody, folklor i dziedzictwo kulturowe, tradycyjne święta i zwyczaje regionów Litwy i Polski, ale także podwyższać swoje kompetencje językowe.
Celem projektu także jest:
• motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych w języku angielskim;
• odkrywanie różnych możliwości, potencjału i talentów dzieci;
• zwiększenie poczucia własnej wartości;
• stosowanie informatycznych technik kształcenia i wszystkich nowoczesnych sposobów komunikacji w celu zwiększenia europejskiej świadomości i wykorzystania odmiennych pomysłów i rozwiązań do tworzenia nowych, artystycznych wyrobów.

Język angielski ma promować porozumiewanie się w tym języku w Europie oraz ma pozwolić uczniom i nauczycielom, którzy uczą się języka angielskiego poprawić umiejętności komunikacyjne w tym języku.

kwadrat W POSZUKIWANIU DUCHA NARODU zobacz>

(W. Wiśniewska, A. Kacza)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl