Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Programy szkolne

szklanka_mleka Program „Strażnicy Uśmiechu” został opracowany przez Nadę Ignjatović-Savić - profesorkę psychologii Uniwersytetu Belgradzkiego w Serbii, po trudnych doświadczeniach wojny w krajach byłej Jugosławii. Do realizacji w polskich szkołach został zaadaptowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Jest to cykl zajęć psychoedukacyjnych, adresowanych do uczniów w wieku od 5 do 15 lat.

Celem programu „Strażnicy Uśmiechu” jest rozwój samoświadomości dzieci, kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno – emocjonalnych, w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także wzmacnianie zaufania do siebie i do innych.
Podstawy teoretyczne programu są połączeniem interaktywnego i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka Lwa Wygotskiego z modelem Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.

Poprzez zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy, stwarza się dzieciom możliwość:
uświadamiania sobie swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic i podobieństw, wzbogacania swoich doświadczeń i umiejętności radzenia sobie z problemami, rozwijania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych, rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi, wzmacniania zaufania do siebie i innych.

Program realizowany jest przez psycholog Agnieszkę Soroczyńską w wybranych klasach.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl