Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Programy szkolne

alfred


We wrześniu 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+, który będziemy realizować pod tytułem Power of Maths - Moc matematyki. Koordynatorkami projektu są panie: Agnieszka Kacza i Wanda Wiśniewska. Głównym celem projektu jest poprawa i wzrost poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych wśród dzieci klas V, VI, VII i VIII we wszystkich szkołach partnerskich.
Zadania będziemy realizować w latach 2018-2020 razem ze szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji, Litwy i Portugalii.
Dzięki wspólnej pracy postaramy się zachęcić uczniów do wykorzystania i poszerzania wiedzy z zakresu matematyki, a przede wszystkim umiejętności kluczowych, tak ważnych w dalszej edukacji. Podczas realizacji projektu chcemy rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie matematyką, ukazać i uświadomić, w jaki sposób jest ona obecna w życiu codziennym. W związku z tym wykonamy wiele projektów, np. matematyka w sztuce, muzyce, architekturze, geografii, kuchni, historii.
Podczas pracy w projekcie nauczyciele będą wymieniać się przykładami dobrej praktyki w nauczaniu matematyki, pokażą nowoczesne metody, z których korzystają, aby zaciekawić i rozbudzić wśród uczniów pasję do nauki matematyki.
Uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, będą brać udział w konkursach, a część z nich wyjedzie na krótkoterminowe wymiany uczniów do szkół partnerskich. Dzięki temu wzmocnią więzi i zintegrują się z rówieśnikami, zwiększą swoją motywację do nauki matematyki, języków obcych, poszerzą zakres umiejętności z wykorzystaniem TIK.
Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie będą mieli okazję wykazania się inicjatywą, wyrażenia swojej kreatywności, odpowiedzialnego i krytycznego spojrzenia na problemy matematyczne.

Link do strony: https://sp1pila.wixsite.com/mocmatematyki>


(S. Dzikowska)
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl