Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Klasy I - III

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów szkoła podejmuje różnorodne działania profilaktyczne. Jednym z nich jest realizowanie programu z wychowania komunikacyjnego.

Wychowanie komunikacyjne w klasach I-III działa w na różnych płaszczyznach.

Są to:
- Spotkania z policjantem

- Spotkania pod hasłem „Odblaskowe pierwszaki” zobacz>

- Zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego

- Całoroczna realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla klas I „Klub Bezpiecznego Puchatka”
                        
- Coroczne uczestniczenie w ogólnopolskiej akcji społecznej „Bezpieczne wakacje”

- Organizowanie szkolnych konkursów plastycznych oraz zadań dla uczniów o tematyce związanej z bezpieczeństwem

- „Alfred radzi", to program (prowadzony cyklicznie przez panią pedagog), który uczy dzieci przyjmowania właściwych postaw i zachowań, a także podejmowania trafnych decyzji w sytuacji różnych zagrożeń, z którymi spotykają się w życiu codziennym.

- Uczestniczenie w programie edukacyjno-prewencyjnym "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" Jego założeniem jest wypracowanie u najmłodszych umiejętności rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom. Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!” adresowany jest do dzieci szkół podstawowych w klasach I-III. Został przygotowany przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Patronat honorowy nad programem sprawują Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego który wdrażany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Program wyznacza kierunki działania wielkopolskiej policji zakresie bezpieczeństwa najmłodszych i zakłada stałą współpracę z placówkami oświatowymi. Policjanci będą odwiedzać szkoły przeprowadzając spotkania, konsultacje, szkolenia. zobacz>

- Cykliczna realizacja w każdej klasie zajęć z wychowania komunikacyjnego dotycząca różnorodnej tematyki min.:
      - Droga dziecka do szkoły
      - Bezpieczeństwo w szkole
      - Bawimy się w bezpiecznych miejscach
      - Z prądem bezpiecznie
      - Spotkanie z nieznajomym
      - Znaki drogowe
      - Wpływ pogody na warunki drogowe
      - Bezpieczne ferie i wakacje
      - Zanim wsiądziesz na rower
      - Dobre rady na wakacje


- Od 2009 roku szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem Miejskiego Konkursu Wiedzy „Bezpieczny Trzecioklasista” oraz corocznego Miejskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów z klas I-III o tematyce bezpieczeństwa. Partnerem konkursów jest pilska Szkoła Policji.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl