Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Dokumenty

kwadrat STATUT SZKOŁY z załącznikiem WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
kwadrat KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
kwadrat PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
kwadrat SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH na rok szkolny 2018/2019
kwadrat PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
kwadrat PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
kwadrat REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY I INNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE
kwadrat REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
kwadrat PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ORAZ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ
kwadrat KODEKS UCZNIA
kwadrat REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU PRYMUSA NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH KLAS
kwadrat REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ z załącznikami
kwadrat REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
kwadrat REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
kwadrat REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
kwadrat REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH (deklaracja )
kwadrat REGULAMIN ŚWIETLICY i KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl