Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji | RODO
Terminarz

Terminarz szkolny na rok 2018/2019

kwadrat Spotkanie z rodzicami – organizacja roku szkolnego
● uczniów klas I – III: 20.09.2018r.
● uczniów klas IV – VIII: 19.09.2018r.

kwadratWywiadówki śródokresowe dla rodziców
● uczniów klas I – III: 22.11.2018r., 11.04.2018r.
● uczniów klas IV – VIII: 21.11.2018r., 10.04.2019r.

kwadratWywiadówka po I półroczu
● klasy I – III - 31.01.2019r.
● klasy IV – VIII - 30.01.2019r.

kwadratWystawienie ocen za I półrocze – do 11.01.2019r.

kwadratPoinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych
z zajęć edukacyjnych i obniżonej ocenie zachowania – do 6.05.2019r.

kwadratWystawienie i poinformowanie o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach
z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania – do 5.06.2019r.

kwadratRady pedagogiczne
klasyfikacyjne
● za I półrocze – 28.01.2019r.
● za II półrocze – 12.06.2019r.
analityczne
zatwierdzenie dokumentów do pracy w bieżącym roku szkolnym – 13.09.2018r.
● za I półrocze – 12.02.2019r.
● za II półrocze – 24.06.2019r.

kwadratFerie zimowe: 14.01. - 27.01.2019r.
kwadratPrzerwa świąteczna zimowa: 24.12.2018r. - 1.01.2019r.
kwadratEgzaminy ósmoklasistów: 15., 16., 17.04.2019 r.
kwadratPrzerwa świąteczna wiosenna: 18.04. - 23.04.2019r.
kwadratUroczystość pożegnania absolwentów: 19.06.2019r.
kwadratZakończenie roku szkolnego: 21.06.2019r.
kwadratDni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11.2018 r., 15., 16., 17.04.2019 r., 2.05.2019r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl