Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji |
Terminarz

Terminarz szkolny na rok 2017/2018

kwadratSpotkanie z rodzicami – organizacja roku szkolnego
● uczniów klas I – III: 21.09.2017r.
● uczniów klas IV – VII: 20.09.2017r.

kwadratWywiadówki śródokresowe dla rodziców
● uczniów klas I – III: 16.11.2017r., 26.04.2018r.
● uczniów klas IV – VII: 15.11.2017r., 25.04.2018r.

kwadratWywiadówka po I półroczu
● klasy I – III - 08.02.2018r.
● klasy IV – VII - 07.02.2018r.

kwadratWystawienie ocen za I półrocze – do 30.01.2018r.

kwadratPoinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i obniżonej ocenie zachowania – do 7.05.2018r.

kwadrat Wystawienie i poinformowanie o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania – do 6.06.2018r.

kwadratRady pedagogiczne
klasyfikacyjne
● za I półrocze – 01.02.2018r.
● za II półrocze – 13.06.2018r.
analityczne
● za I półrocze – 27.02.2018r.
● za II półrocze – 25.06.2018r.
zatwierdzenie dokumentów do pracy w bieżącym roku szkolnym – 14.09.2017r.

kwadratFerie zimowe: 12.02. - 25.02.2018r.
kwadratPrzerwa świąteczna zimowa: 23. - 31.12.2017r.
kwadratPrzerwa świąteczna wiosenna: 29.03. - 03.04.2018r.
kwadratZakończenie roku szkolnego: 22.06.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl