Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
mapa strony


Na skróty: Komunikaty | Terminarz | Plan lekcji |
Rada rodziców

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile reprezentuje rodziców i prawnych opiekunów uczniów naszej szkoły. Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi pracownikami szkoły.
         Rada Rodziców gromadzi fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn. Składka podzielona jest na trzy części po to, aby było nam łatwiej gospodarować funduszami. Przeznaczone są one między innymi na nagrody w szkolnych konkursach i zawodach sportowych, zakup książek na zakończenie roku szkolnego, dyplomów, słodkich upominków, organizację uroczystości szkolnych takich jak np. Festyn Rodzinny (składka na Radę Rodziców).
         Nasze dzieci mają zapewnione materiały dydaktyczne, testy oraz inne pomoce w formie papierowej powielane przez nauczycieli, a wykorzystywane w czasie lekcji (składka na ksero). Nauczyciele przedmiotów nie wymagają od rodziców dodatkowych funduszy na te cele.
         Od wielu lat wspomagamy szkołę w wyposażaniu w pomoce multimedialne niezbędne w nowoczesnym procesie dydaktycznym (np. rzutniki multimedialne w klasach, komputery w czytelni szkolnej). To dzięki nam szkoła ma możliwość szybciej osiągnąć wysoki poziom w zakresie dobrego wyposażenia (składka na multimedia).
         Każda otrzymana wpłata pozwala na realizację przedsięwzięć służących naszym dzieciom. Dlatego i w tym roku liczymy na rodzicielską hojność oraz zaangażowanie w szkolne życie naszych dzieci.

         W dniu 27 września odbyło się plenarne spotkanie Rady Rodziców, na którym udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium Rady, wybrano na rok szkolny 2017/2018 Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną, ustalono składki, zatwierdzono do realizacji Program wychowawczo – profilaktyczny.
                                             Magdalena Balcewicz – Przewodnicząca Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
1. Przewodnicząca - Magdalena Balcewicz
2. zastępca przewodniczącej - Monika Miklaszewska-Grela
3. członek - Emilia Bogdańska

Komisja Rewizyjna
1. członek - Kamila Major
2. członek - Anna Jagodzińska

Składki w roku szkolnym 2017/2018
Fundusz Rady Rodziców w wysokości 30 zł (od rodziny)
Ksero w wysokości 20 zł (od ucznia)
Multimedia 10 zł (od ucznia)Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Staromiejska 11 64-920 Piła; tel./fax: 672123110; mail: sp1.pila@interia.pl